ישעיהו ליבוביץ - Yeshayahu Leibowitz
מאמרים על ליבוביץ והגותו
מאמרים על ליבוביץ והגות