ישעיהו ליבוביץ - Yeshayahu Leibowitz
מספרי ליבוביץ המצויים בשלמותם באתר
אמונתו של הרמב"ם - משרד הבטחון - ההוצאה לאור, 1980
בספר זה דן הפרופ' ישעיהו ליבוביץ במספר תחומים מרכזיים ביהדות כפי שהם משתקפים בכתבי הרמב"ם.
הספר הוא עיבוד ספרותי של הרצאות שניתנו בעל-פה במסגרת שידורי "האוניברסיטה המשודרת" בגלי צה"ל.
ויכוחים על אמונה ופילוסופיה - משרד הבטחון - ההוצאה לאור, 2006
ספר זה הוא תימלול של 13 שיחות ששודרו בינואר 1992 במסגרת שידורי האוניברסיטה המשודרת בין הפרופ' אבי רביצקי לבין ליבוביץ . הוא תוצר של יוזמת חברי הפורום של אתר זה שתימללו וערכו, ובסופו של דבר הוצאת האוניברסיטה המשודרת הוציאה לאור.
באותה סדרת מפגשים רדיופוניים, פרופ' רביצקי שוחח עם פרופ' ליבוביץ על משנתו והגותו הדתית והפוליטית, ניסה להקשות קושיות, להציג בעיות וסתירות ולהציע חלופות רעיוניות בשלל נושאים שליבוביץ עסק בהם: בריאה ואמונה, תפילה וכוונה, דת ומדינה, הומניזם ועוד.
הערות לפרשיות השבוע - אקדמון-כתר, 1988
ספר זה מבוסס על פינה שבועית בתוכנית טלוויזיה ששודרה בערבי שבת, משבת בראשית תשמ"ו עד שמחת תורה תשמ"ז, ובה ליבוביץ הרצה על עניינים שונים בפרשת השבוע.
לפרטים נוספים ראו את הקדמת ליבוביץ לספר.