ישעיהו ליבוביץ - Yeshayahu Leibowitz
הגות ואמונה
(הצופה, 8/26/1994)
הדברים הבאים נכתבים כחוב של כבוד לישעיהו ליבוביץ בשבעה לפטירתו וכמענה לאותם אנשים ממחננו שלא דיים שהדירו רגליהם מלוויתו ואף נתנו לכך פומבי, אלא מהם שגם הוכיחו את מי שלא נהג כמותם ואותי הקטן בכללם. ובכן הריני מודה: אני הייתי בין מלוויו של ישעיהו ליבוביץ בדרכו האחרונה. עשיתי כך בין משום שהיה במובנים רבים אחד הנפילים של דורנו, ובעיקר משום שלמדתי הרבה מדבריו שבע"פ ושבכתב, ובתחום המשמעותי ביותר עבורי- בתחום האמונה.
 
 

(להגדלה לחץ על התמונה)