ישעיהו ליבוביץ - Yeshayahu Leibowitz
עם אלוהים - בלי כיפה
(רימון, 8/29/1956)
הרפורמה - האם היא כפירה או אמונה - זהו הוויכוח הנטוש כעת בירושלים סביב הקמתו של בנין בית המקדש הארכיאולוגי מיסודה של התנועה הרפורמית בארצות הברית. המערכה עדיין מתחוללת, והצדדים היריבים אוזרים כוח לקראת שלבה השני.
[בתוך הכתבה מובאת תגובתו של ליבוביץ לתנועת הרפורמה]
 
 

(להגדלה לחץ על התמונה)