ישעיהו ליבוביץ - Yeshayahu Leibowitz

פרטי הספר
התפתחות ותורשה- פרקי יסוד
ישעיהו ליבוביץ
הוצאת משרד הבטחון, 1978
הגדל תמונה
תורת ההתפתחות ותורת התורשה (גנטיקה) הם שני המקצועות הגדולים של הביולוגיה התיאורטית המושתתת על הממצאים של הביולוגיה התצפיתית והניסויית. תורת התורשה מבססת לכאורה את תורת ההתפתחות, זו האחרונה נועדה להסביר את עצם תופעת החיים. אולם במצבו הנוכחי של המחקר הביולוגי אין בהישגים הגדולים של תורת התורשה משום תשובה לבעיות שמציגה תורת ההתפתחות. בעיתיות זו של הביולוגיה בימינו היא הנושא העיקרי של ספר זה.
בפרקי הספר דן הפרופ' ישעיהו ליבוביץ בברור המושגים "חיים" ו"התפתחות" במושגי היסוד של הגנטיקה החדישה ; בסקירת ההתפתחות הביולוגית; בשלובם ההדדי של תורשה והתפתחות בתיאוריות המדעיות השונות של תחומים אלה; בהתחלקות התאים ויצור תאי הרביה ; בכרומוזומים, בגנים ובצופן הגנטי ; ובשאלה האם הגנטיקה מסבירה את ההתפתחות ?
חזרה לרשימת הספרים