ישעיהו ליבוביץ - Yeshayahu Leibowitz

פרטי הספר
שיחות על מדע וערכים
ישעיהו ליבוביץ
הוצאת משרד הבטחון, 1985
הגדל תמונה
"אמת ושקר" הם שיפוטים על מסקנות מדעיות המוחזקות אובייקטיביות. הווה אומר : אינן מותנות באישיות של בעליהן. "טוב ורע", "נאה ומגונה", הם שיפוטים על הכרעות ערכיות, שמקורן, לכאורה, דווקא באישיות של בעליהן, ולפיכך עליהם מתנהלים המאבקים הגדולים - הן רעיוניים והן מעשיים - בקרב האנושות. האם ניתן לעגן את ההכרעות הערכיות - במוסר, בפוליטיקה, באמונה, באסתטיקה - בהכרה מדעית, לשם מתן תשובות אובייקטיביות על שאלות, שאפשר שגורל האדם תלוי בהן? העימות של הידע והרצון - לשון אחר:של היש והראוי-להיות - הוא מן הנושאים הגדולים של ההגות הפילוסופית, ובו דנות השיחות שבסדרה זו.
חזרה לרשימת הספרים