ישעיהו ליבוביץ - Yeshayahu Leibowitz

פרטי הספר
גוף ונפש- הבעיה הפסיכו-פיסית
ישעיהו ליבוביץ
הוצאת משרד הבטחון, 1982
הגדל תמונה
הבעיה הפסיכו-פיסית היא מנושאיו המרכזיים של המחקר הפסיכולוגי. אולם מקומה בהגות האנושית וחשיבותה לגביו נקבעים במידה רבה על ידי השלכותיה על עולם הערכים - על המוסר, על אמונות ודעות דתיות, על מה שמקובל לקרוא בשם השקפת עולם. מאידך, העמדות ההשקפתיות, האמונות והערכים של החוקרים, קובעים במידה רבה את גישתם לבעיה הפסיכו-פיסית.
לאחרונה הולך וגובר המאמץ לעגן את הבעיה הפסיכו-פיסית בעולמם של מדעי הטבע, וזאת בעקבות ההישגים של חקר המוח: על יסוד הנוירו-פיסיולוגיה הולכת ומוקמת נוירו-פסיכולוגיה - שאף היא עדיין לא הצליחה לקרב אותנו לפתרון הבעיה, שאותה היא מגדירה כבעיית "המוח והתודעה".
חזרה לרשימת הספרים