ישעיהו ליבוביץ - Yeshayahu Leibowitz

פרטי הספר
שייע
הנרי וסרמן
הוצאת כרמל, 2011
הגדל תמונה
כתבי שחרות של פרופ' ישעיהו ליבוביץ ורעייתו גרטה לבית וינטר.
ספר זה מתבונן בדרכם ובהתבטאויותיהם של בני הזוג ליבוביץ ובני חוגם עוד טרם עלייתם ארצה מגרמניה.

הנרי וסרמן כותב בהקדמה: "...אחרי שקיבצתי כבר את עיקרי כתבי השחרות שלו עמדתי על כך שרובם מעידים, שליבוביץ הצעיר נקט בעקביות ובתקיפות עמדות שעמדו בסתירה לאלו שבזכותן קנה את עולמו בקרב חלק מן הציבורי הישראלי ואת אמוני האישי..."
ליבוביץ עצמו אמר לאחר מכן ש"מותר לאדם לשנות את השקפתו". ובכלל, פרופ' ליבוביץ לא פחד מסתירות, גם בהשקפותיו ובדעותיו הפומביות.

את מרבית הגותו וכתיבתו ליבוביץ מייחד לשלושה נושאים:
1. היחס למודרנה; 2. השאלה הערבית; 3. מהי 'עבודה יהודית'?
בנושא זה הוא מביע חשש שהדבקות בחיים יהודיים וההסתגרות יביאו את היהודי המאמין להיות עני ברוחו. ליבוביץ מבקש לחנך אדם יהודי מאמין הפתוח לתרבות הכללית.
ב'שאלה הערבית' ליבוביץ הצעיר מבקש לדבוק בדרך הלגלית למען השגת מטרות הציונות. סטייה מכך הנה לדעתו פגיעה בציונות.
ההסתדרות הציונית מאפשרת לקיים את העַמיוּת (Volkstum) היהודית המאפשרת חיים מלאים ליהודי הדתי.
זוהי נקודת המפגש של ליבוביץ הציוני האדוק ומבקר הציונות.
חזרה לרשימת הספרים