ישעיהו ליבוביץ - Yeshayahu Leibowitz

פרטי הספר
עם, ארץ, מדינה
ישעיהו ליבוביץ
הוצאת כתר, 1991
הגדל תמונה
מהו הדבר ההופך קבוצת אנשים מסוימת לעם? כיצד נוצרת תודעה של עם? מהי הזיקה שבין עם לארצו, בין עם למדינתו? מהם התחליפים השונים שאנחנו ממלאים בהם את החלל הריק שנוצר בעולמה של היהדות עם נטישת אורח - החיים הדתי במאה התשע-עשרה? בשאלות אלה ואחרות עוסק ספרם של פרופ' ליבוביץ ועמיתיו.

הספר מבוסס על סדרת הרצאות שיזם מכון "שורשים" בהשתתפות פרופ' ליבוביץ וחמישה מרצים אורחים, המאירים את הנושא על - פי תחומי התמחותם. פרופ' ליבוביץ מגיב על דברי אורחיו ומשתמש בהם כבנקודות מוצא להצגת עמדותיו שלו.

בחלקו הראשון של הספר מובאים דיונים במושגים הכלליים "עם", "ארץ" ו"מדינה". חלקו השני מוקדש לדיון במקרה פרטי: עם ישראל, ארץ ישראל, מדינת ישראל - על הבעיות המיוחדות שהוא מעורר.

כל ההרצאות מובילות אל השאלה הנוקבת - שפרופ' ליבוביץ שב ומעלה על סדר - היום הציבורי - באשר לדמותו של העם היהודי ותוכנה הערכי של היהדות כיום, ומכאן - באשר לגורלה בעתיד.
חזרה לרשימת הספרים