ישעיהו ליבוביץ - Yeshayahu Leibowitz

פרטי הספר
ישעיהו ליבוביץ: מהגות לחינוך
מיכאל אוחנה
הוצאת "אח" ומכללת גורדון לחינוך, 2007
הגדל תמונה
הגותו של ישעיהו ליבוביץ נודעת בעיקר בתחומה של הפילוסופיה של היהדות, אך נוגעת גם בהיבטים החברתיים והפוליטיים באופן המעמיק ביותר.
ספר זה מתייחס להגותו החינוכית של ישעיהו ליבוביץ. המחבר מצליח לדלות מכלל כתיבתו של הפילוסוף המעמיק והמקיף תפיסה חינוכית יחודית, מעניינת ומרתקת.
בחלקו הראשון של הספר נפגוש את מפעלו ההגותי של ליבוביץ ואילו בחלקו השני נתוודע לתפיסתו החינוכית הנגזרת ממפעל זה ובו נושאים כגון:
- חברה ויחיד בתפיסת החינוך של ליבוביץ
- כיצד מחנכים והאם בכלל אפשר לחנך
- האידיאל החינוכי בהגותו ועוד נושאים רבים

ד"ר מיכאל אוחנה מכהן כראש החוג ללימודים הומניסטיים, וכמרצה לפילוסופיה ולמקרא במכללה האקדמית לחינוך 'גורדון' בחיפה. מחקריו מתמקדים בעיקר בפילוסופיה של החינוך ובהגותו הפילוסופית והחינוכית של ישעיהו ליבוביץ.
חזרה לרשימת הספרים