ישעיהו ליבוביץ - Yeshayahu Leibowitz

פרטי הספר
ישעיהו ליבוביץ: בין שמרנות לרדיקליות
אבי רביצקי (עורך)
הוצאת הקבוץ המאוחד ומכון ון-ליר, 2007
הגדל תמונה

פרופ' ישעיהו ליבוביץ היה לוחם ללא חת, נחוש לנתץ כל סמל וכל חפץ שדבק בו אבק של קדושה, שהרי "קדוש הוא רק מי שמעבר למציאות". הוא הציב סימן שאלה על הכול, אך הוא עצמו היה סימן קריאה, סלע מוצק, איש של תשובות. ליבוביץ עומד לנגד עיניהם של מאות ואלפי בני אדם בבואם לנקוט עמדה בשאלות של אמונה, ערכים, מוסר, מדע, אידיאולוגיה ופוליטיקה. אנו עשויים להסכים אתו או לדחותו מעלינו, להתווכח עמו או לחוש מאוימים על ידו, אך איננו יכולים להתכחש לעוצמתם המהפנטת של האיש ושל משנתו.

הספר ישעיהו ליבוביץ: בין שמרנות לרדיקליות – דיונים במשנתו הוא פרי כינוס שנערך במכון ון ליר בירושלים לציון מאה שנים להולדתו של האיש. מאמרי הספר, פרי עטם של חוקרים והוגים מתחומים שונים, מבטאים את עיסוקיו המגוונים של ישעיהו ליבוביץ; נידונים בהם נושאים כגון דת ומוסר, מחויבות וחירות, מחשבה ומדע, אמונה ומעשה, מחאה ומרי וחברה ומדינה. הספר משקף מצד אחד את העניין הרב שליבוביץ ממשיך לעורר גם כיום, ומצד אחר את להט הוויכוח שממאן לדעוך גם לאחר שקולו נדם.

תוכן העניינים


אביעזר רביצקי
מבוא: מנתץ הפסילים
לחץ כאן לקריאת הטקסט המלא של המבוא


שער ראשון: דת ומוסר

אליעזר שביד
"תאוצנטריות ואנתרופוצנטריות": יחסו של ליבוביץ להומניזם

שלום רוזנברג
"לשמה" ואבסורדים אחרים

חביבה פדיה
ליבוביץ ורמח"ל

פנחס שיפמן
הפקעת המוסר מן התודעה הדתית: תרומה שלא מדעת לחילון, ללאומנות ולחרדיות

שער שני: מחויבות וחירות

נעמי כשר
אוטונומיה של הדת ואוטונומיה של האדם הדתי

אבי שגיא
מחויבות דתית ואימת התרבות: ליבוביץ כמקרה מבחן

גילי זיוון
ההכרעה הדתית על פי ישעיהו ליבוביץ: עיון ביקורתי

דוד אוחנה
ישעיהו ליבוביץ: האינטלקטואל הרדיקלי וביקורת "המשיחיות הכנענית"

שער שלישי: מחשבה ומדע

רבקה פלדחי
בידול השיח הדתי מן השיח המדעי: היסטוריה קצרה של עמדה בשדה התרבותי

חוה יבלונקה
שמרנות רדיקלית בפילוסופיית הביולוגיה של ישעיהו ליבוביץ

יוסף נוימן
ויטליזם מוסווה, מידור הידיעה ופרדיגמה מיושנת

אורי רם
ידע ודעה: תורת הידע של ליבוביץ והאתגר הפוסטמודרני

שער רביעי: אמונה ומעשה

חנה כשר
בין "עבודה שלא לשמה" ל"עבודה זרה"

גלעד ברעלי
אמונה ומצוות: "אין בתוכן אלא מה שמגולם בקליפה", קליפה עתירת תוכן אצל ליבוביץ וּויטגנשטיין

אבינועם רוזנק
ישעיהו ליבוביץ: תיאוריה ופרקסיס

אלון חסיד
אמת, חובה ומשחקי-כאילו: על ליבוביץ ועל הדתי המודרני

אבי כצמן
ישעיהו ליבוביץ: עיון בשפה

שער חמישי: מחאה ומרי

ישי רוזן-צבי
רדיקליזם פוליטי במשנתו של ישעיהו ליבוביץ: היסטוריה, תאולוגיה ומוּסר

זאב הרוי
לאחר קיביה: ישעיהו ליבוביץ, חיים יהודה רות ונחמה ליבוביץ

נפתלי רוטנברג
שירות, סרבנות או מרד? על המעשה הנאות הנובע מן החובה הערכית ומן הנאמנות האזרחית

אביטל וולמן
מרי כאורח חיים

שער שישי: חברה ומדינה

אסא כשר
ישעיהו ליבוביץ: בין אחריות לביקורת

דני סטטמן
ישעיהו ליבוביץ: מהפכן, או דובר של רוח הזמן?

מאיר בוזגלו
לבחינתו של הפרויקט הליבוביציאני

אריה פישמן
"המרד הקדוש" בהגותו הדתית של ליבוביץ


חזרה לרשימת הספרים