ישעיהו ליבוביץ - Yeshayahu Leibowitz

פרטי הספר
נפש ומוח
ליבוביץ/כהנמן/יובל
הוצאת הקיבוץ המאוחד , 2005
הגדל תמונה
הבעיה הפסיכופיסית היא שאלת הקשר שבין גוף לנפש. זוהי שאלת – יסוד פילוסופית הממשיכה להטריד, לעורר ויכוח ולסקרן גם היום, כ-2,500 שנים לאחר שנוסחה לראשונה. בשנים האחרונות, לאחר מהפכה במדעי הרוח, התפתח מאוד הדיון בשאלה זו והתרחב גם אל תחומי הפסיכולוגיה והביולוגיה.
הספר מפגיש שלושה מחברים סביב נושא מרתק. הוא נפתח במאמרו הנפלא של פרופ` ישעיהו ליבוביץ, "יסודות הבעיה הפסיכופיסית". הקריאה בחיבור קלאסי זה היא תענוג צרוף וחגיגה לאוהבי ליבוביץ. חתן פרס נובל פרופ` דניאל כהנמן בוחן את דבריו של ליבוביץ לאור הפסיכולוגיה של תפיסת הסיבתיות. פרופ` יורם יובל עוקב אחר החידושים שחלו בתחום בשנים האחרונות, ובוחן את קשרי הגומלין שבין הבעיה הפסיכופיסית לבין הפסיכואנליזה מבית מדרשו של פרויד.
יחד פותחים שלושת המאמרים צוהר אל עולם הגותו של ליבוביץ, ומעניקים מבט חדש אל לב הבעיה שהעסיקה אותו כל חייו: כיצד הנפש קשורה למוח.

חזרה לרשימת הספרים