ישעיהו ליבוביץ - Yeshayahu Leibowitz

פרטי הספר
שלילה לשמה- כלפי ישעיהו ליבוביץ
ח. בן ירוחם, חיים קוליץ (עורכים)
הוצאת אל השורשים, 1983
הגדל תמונה
אין למצוא באינטרנט
חזרה לרשימת הספרים