ישעיהו ליבוביץ - Yeshayahu Leibowitz

פרטי הספר
אמונתו של הרמב"ם
ישעיהו ליבוביץ
הוצאת משרד הבטחון, 1980
הגדל תמונה
מאגרת הרמב"ם לר' יהונתן בן דוד הכהן בפרוואנס:
... ומודיע אני משה להדרת הרב, רבי יהונתן הכהן ולכל החברים החכמים הקוראים את ספרי, שאף על פי שבטרם איוצר בבטן התורה ידעתני, ובטרם אצא מרחם אמי לתלמוד הקדישתני, ולהפיץ מעיינותיה חוצה נתנתני. והיא איילת אהובי ואשת נעורי אשר באהבתה שגיתי מבחורי - גם זאת נשים רכות נוכריות נעשו לה צרות, מואביות עמוניות אדומיות צידוניות חיתיות; והאל יודע שלא נלקחו מתחילה אלא לרקחות לטבחות ולאופות, ולהראות את העמים את יופיה כי טובת מראה היא...
...בפרקים האחרונים של ה"מורה נבוכים" (הפילוסופים וההיסטוריונים העוסקים ברמב"ם אינם מגיעים בדרך כלל עד לפרקים אלו, שבהם מתגלה לנו הרמב"ם האמיתי כפי שאין אנו מכירים אותו מן הפרקים האריסטוטליים שב"מורה") מנסה הרמב"ם להסביר לנו מה היא "עבודה שבלב"...
(הרב י. ד. סולובייצ'יק : על התשוהה תשל"ה)

בספר זה דן הפרופ' ישעיהו ליבוביץ במספר תחומים מרכזיים ביהדות כפי שהם משתקפים בכתבי הרמב"ם. בין הנושאים: הכרת האל וידיעת האל, אלוהים כמציאות וכאמת, משמעות אמונת הייחוד, האל והעולם, הדת כאמצעי וכתכלית, בחירה והשגחה, יראה ואהבה.
חזרה לרשימת הספרים