ישעיהו ליבוביץ - Yeshayahu Leibowitz

פרטי הספר
ספר ישעיהו ליבוביץ
אסא כשר ויעקב לוינגר (עורכים)
הוצאת אגודת הסטודנטים, אוניברסיטת ת"א, 1977
הגדל תמונה
קובץ מאמרים על הגותו ולכבודו.

שער ראשון: עיונים בהגותו של ליבוביץ.
- יוסף הורוביץ - ביקורת הדואליזם הפסיכופיסי של ישעיהו ליבוביץ
- נעמי כשר - תפיסת הדת של ליבוביץ לעומת תפיסת המוסר של קאנט
- אברהם נוריאל - האמנם קיימים יסודות רמב"מיים בפילוסופיה של ליבוביץ?
- רן סיגד - ליבוביץ וקירקגור
- יוחנן סילמן - מוטיבים קאנטיאניים בהגותו של ליבוביץ
- יעקב יהושוע רוס - אנתרופוצנטיריות ותיאוצנטריות
- אסא כשר - צללים תיאלוגיים

שער שני: דת ומדינה
- יוסף אגסי - דת ומדינה במשנתו של ישעיהו ליבוביץ
- מנחם ברינקר - האנליזה והפולמוס
- גרשון ויילר - אמת ואזרחות
- אבישי מרגלית - מלחמת תרבות
- זאב פאלק - על המנהג בשיפוט הרבני בישראל

שער שלישי: יהדות ומוסר
- זאב לוי - יהדות וערכים הומניים
- יהודה מלצר - על הקללה
- שלום רוזנברג - מעמדו של המוסר הדתי

שער רביעי: על משנת הרמב"ם
- נחום אריאלי - המשפט המנתח והמשפט המרכיב אצל הרמב"ם ואצל קאנט
- אליעזר גולדמן - על התכלית והמציאות במורה נבוכים
- שרה קליין (ברסלבי) - פרק בפרשנות המקרא של הרמב"ם

שער חמישי: בין התחומים
- נתן רוטנשטרייך - שגב ומשיחיות
- דניאל שליט - מוזיקה ושפה
- יעקב לוינגר - זמירות וחוקים
חזרה לרשימת הספרים