ישעיהו ליבוביץ - Yeshayahu Leibowitz

פרטי הספר
ישעיהו ליבוביץ - עולמו והגותו
אבי שגיא (עורך)
הוצאת כתר, 1995
הגדל תמונה
ישעיהו ליבוביץ, מגדולי האישים שקמו לעם ישראל בדורות האחרונים, השפיע על ההגות היהודית ועל החברה הישראלית בדרכים שונות. דבריו עוררו תמיד דיון ותגובה, ולמרות זאת, מעט מאוד נעשה כדי להאיר את ההיבטים השונים של עולמו הרוחני של האיש. ספר זה בא להשלים את החסר בתחום זה, והוא כולל מאמרים המתארים והמנתחים את הגותו היהודית והכללית, השקפותיו בתחומי הפילוסופיה והמדע ובשאלות תרבות וחברה, לאומיות וציוניות.
את המאמרים כתבו טובי החוקרים בתחומם, ועבודתם מוסיפה נדבך חשוב בעיון בהגותו של ליבוביץ.
ליבוביץ האיש והגותו עמדו בעין הסערה של השיח שהתנהל בחברה הישראלית על זהותה ומהותה ועל דרכה הפוליטית. הספר תורם אפוא תרומה חשובה לשיח זה, וממשיך את השיח שהחברה הישראלית ניהלה עם ליבוביץ עצמו.

עורך הספר, ד"ר אבי שגיא, מלמד פילוסופיה כללית ויהודית באוניברסיטת בר אילן, משמש עמית מחקר במכון שלום הרטמן ועוסק בחקר הגותו של ליבוביץ.
חזרה לרשימת הספרים