ישעיהו ליבוביץ - Yeshayahu Leibowitz

פרטי הספר
אמונתו של ישעיהו ליבוביץ
נעמי כשר
הוצאת משרד הבטחון, 2000
הגדל תמונה
ספר זה הוא מסע במרחבי עולמו ההגותי של ליבוביץ ומחוז חפצו של המסע הוא לב לבה של אמונתו הדתית. ליבוביץ עורר תמיד עניין רב, בהופעותיו הרבות וגם בכתביו. אולם מי שמנסה ברצינות להבין את עולמו הרוחני, מגלה שלפניו משימה קשה במיוחד.
הדברים מצטיירים כפסיפס גדול שחלקיו השונים נפרדו והתפזרו לכל עבר וכמה מהם אולי אבדו לעד. יתר על כן, העולם הרעיוני הזה מתגלה תמיד כבעל פנים כפולות: שמרנות ומהפכנות, בהירות וחידתיות, נגישות וסגירות, קירבה וריחוק, צעקה ולחישה, דיבור ושתיקה, פיתוי ודחייה. ספר זה מבקש לגעת באופי המכושף, כפול הפנים, של עולם זה ולפענח את אופיו המתסכל והחמקמק מבלי לוותר על אופיו המושך ורווי הקסם.
הוא מנסה לפענח לא רק את המסרים הישירים הבאים לידי ביטוי בתוכן דבריו המפורשים של ליבוביץ, אלא גם את המסרים העקיפים הסמויים העולים מתוך סגנונו האישי ומן השימוש שעשה באמצעי הבעה מיוחדים. כך מציג הספר את המכלול באחדותו וכך הוא מצליח להאיר גם את הקשר האמביוולנטי שבין ליבוביץ לבין קהל שומעיו וקוראיו.

ד"ר נעמי כשר היא מרצה בכירה לפילוסופיה במכללה האקדמית תל אביב יפו וכן עובדת סוציאלית בתחנה ממלכתית לבריאות הנפש. היא פרסמה מאמרים פילוסופיים על ההיבטים העיקריים של הגותו של ישעיהו ליבוביץ. ספרה "תורת המוסר - מבוא" הופיע גם הוא בסדרת האוניברסיטה המשודרת.
חזרה לרשימת הספרים