ישעיהו ליבוביץ - Yeshayahu Leibowitz

פרטי הספר
יהדות, עם יהודי ומדינת ישראל
ישעיהו ליבוביץ
הוצאת שוקן, 1975
הגדל תמונה
היהדות, העם היהודי, מדינת ישראל ומשמעותם הוא נושא ספרו זה של פרופ` ישעיהו לייבוביץ.
המחבר מעלה בספר חששות חמורים לגבי עתידם של היהדות, של העם ושל המדינה מבחינת סיכוי המשך קיומו של העם היהודי ההיסטורי. בעיקר מופנית ביקורתו כלפי החברה היהודית המרוקנת מן התכנים הריאליים של היהדות וכלפי היהדות הדתית, אשר המאורעות הגדולים בתולדות עם ישראל בדור האחרון לא חוללו שינוי בעמדתה ובהתנהגותה ולא המריצו אותה לפעולה.
בין הנושאים בהם דן הספר: היהדות כדת המצוות וחינוך לתורה ולמצוות: ישראל ויהדות הגולה: בין ישראל לאומות ובין יהדות לנצרות: היהדות וערכים אוניברסליים: דת, הומניזם, מדע: מלחמת ששת הימים ומלחמת יום הכיפורים.
חזרה לרשימת הספרים