ישעיהו ליבוביץ - Yeshayahu Leibowitz

פרטי הספר
שיחות על פרקי-אבות ועל הרמב"ם
ישעיהו ליבוביץ
הוצאת שוקן, 1979
הגדל תמונה
שיחותיו של פרופ' לייבוביץ על פרקי אבות ועל הרמב"ם שודרו ב"קול ישראל" במשך כשנה כ"תורה שבעל פה". ההד הרב שהיה לשיחות בקרב ציבור המאזינים, והבקשות להשיג את החומר בכתב, הם שהגיעו את פרופ' ליבוביץ לעבד את שיחותיו ולרכזן בספר זה.
מסכת אבות היתה במרוצת הדורות לאחד הכלים החשובים ביותר לחינוכו הרוחני של האדם מישראל. בספר דן המחבר במשניות נבחרות מתוך המסכת, אשר בהן מצא עניין לתלות את דעותיו וסברותיו. פרופ' ליבוביץ מעורר למחשבה ולדיון מספר שאלות יסוד העולות מפרקי אבות: תלמוד תורה ודרך ארץ, האדם והרשות, התפילה, "לשמה ושלא לשמה", שכר ועונש, "הכל צפוי והרשות נתונה", "אם אין אני לי מי לי" ועוד נושאים אחרים.
הרמב"ם, הן בפירושו למסכת אבות והן ב"שמונה פרקים" של הקדמתו לפירוש זה, משמש מנחה בדיונים המתעוררים במהלך השיחות.
חזרה לרשימת הספרים