ישעיהו ליבוביץ - Yeshayahu Leibowitz

פרטי הספר
שיחות על שמונה פרקים לרמב"ם
ישעיהו ליבוביץ ותלמידים-חברים
הוצאת כתר, 1985
הגדל תמונה
'שמונה פרקים' לרמב"ם, חלק ממפעלו של הרמב"ם 'פירוש המשנה', הוא מן התעודות הקלאסיות של ההגות היהודית הדתית לתולדותיה ובחינותיה, ברמה גבוהה ביותר של פופולריזאציה. אין זו תיאולוגיה, אלא אנתרופולוגיה פילוסופית דתית: הצגת דמות האדם מבחינה מעמדו בעולמו לפני האל.

"שיחות על שמונה פרקים' לרמב"ם מביא את עיקרי עיוניו של פרופ' י. ליבוביץ ב'שמונה פרקים', תוך ציון הקשרים הפילוסופיים, החברתיים והמוסריים. קבוצת אנשים ונשים, בני גילים שונים, שאינם אנשי מקצוע בחקר היהדות, עסקו בצוותא, בביתו של ליבוביץ, בקריאה ובשיחות חופשיות על 'שמונה פרקים' ובהשלכות ממנו על בעיות שונות בהגות ובמעש, בעיות אנושיות כלליות ויהודיות ספציפיות. פרי השיחות האלה מוגש בזה כחומר למחשבה לציבור שעולמו הרוחני, האנושי והיהודי קרוב לזה של בני הקבוצה ההיא.

ישעיהו ליבוביץ נולד בריגה (1903) ולמד באוניברסיטאות ברלין והיידלברג. לבד מעיסוקיו המדעיים הרבה לעסוק בנושאי היהדות, המדינה והחברה. הרצאותיו, מאמריו וספריו הטביעו חותם עמוק על הציבור המשכיל בישראל; במקוריותם, ברעננותם וברוחב יריעתם פתחו פתח לדיונים נוקבים בשאלות היסוד של קיומנו כאן. ה גותו היהודית של ליבוביץ ופרשנותו את הרמב"ם משמשים כיום כחומר לימוד בפני עצמו במוסדות להשכלה גבוהה.
בין ספריו: "תורה ומצוות בזמן הזה" (1956); "הבעיה הפסיכופיסית" (1974); "יהדות, עם יהודי ומדינת ישראל" (1975); "אמונתו של הרמב"ם" (1980); "שיחות על פרקי אבות והרמב"ם" (1980).
חזרה לרשימת הספרים