ישעיהו ליבוביץ - Yeshayahu Leibowitz

פרטי הספר
שיחות על הפילוסופיה של המדע
חמי בן-נון (עורך)
הוצאת משרד הבטחון, 1996
הגדל תמונה
ספר זה הוא ההד של סידרת שיחות מרתקת שהיתה ברדיו. המשתתפים, פרופ' ישעיהו ליבוביץ ופרופ' יוסף אגסי, נחלקו ביניהם כמעט בכל נושא או שאלה שבהם דנו. המחלוקת התמקדה סביב תפישת העולם ואופי הדיון: בכל מקום בו ראה פרופ' ליבוביץ דיכוטומיה, מצא פרופ' אגסי דירוג. בעוד ליבוביץ ראה הבדל תהומי בין כמות ואיכות, בין רציונלי לאי-רציונלי, בין מדע לערכים ובין האדם לטבע, מצא אגסי דרגות וקשרים בין כל אלה. חרף הדעות השונות היתה הסכמה על יסודות המחלוקת, והדיאלוג שביניהם היה שוטף ונוקב ונדונו שאלות יסוד בפילוסופיה, במדע ובפילוסופיה של המדע. ספרון קטן זה הוא בחזקת מעט המחזיק את המרובה, וכל קורא משכיל ימצא בו כר נרחב לידע והנאה צרופה מהנאמר.
חזרה לרשימת הספרים