ישעיהו ליבוביץ - Yeshayahu Leibowitz

פרטי הספר
מגבלות השכל
חמי בן-נון (עורך)
הוצאת כתר, 1997
הגדל תמונה
שני פילוסופים, פרופ' ישעיהו ליבוביץ ופרופ' יוסף אגסי, מדברים על השכל, על הרציונליות. האם השכל האנושי מוגבל או לא? ובהנחה שכן, מה משמעות הדבר לחיי היום יום, ולאן אפשר להגיע למרות המגבלות האלה? אמנם שניהם מקבלים את מוגבלותו של השכל, אך בכל דבר שליבוביץ מוצא ניגוד (כגון בין הרציונלי לאי-רציונלי), מוצא אגסי רצף (של עלייה בדרגת הרציונליות). השניים חלקו זה על זה והסכימו זה עם זה, צלפו האחד בשני, ושניהם כאחד בממסד ובפרות קדושות.

פרופ' אגסי: אנשי מדע רבים סברו כי המדע יביא גאולה לעולם. רוב המדענים מאמינים באמונה שלמה בביאת המשיח המדעית.
פרופ' ליבוביץ: וזאת אינם שונים מבני אדם מברוקלין המאמינים בביאת המשיח. התפיסה האווילית הזאת, כאילו המדע הוא אמצעי לתקן את העולם ואת האדם, היא אנלוגית לגמרי למשיחיות של ברוקלין.

מגבלות השכל מתבסס על סדרה מרתקת של שיחות שהתקיימו באוניברסיטת תל אביב. את השיחות הנחה חמי בן נון - משפטן, פילוסוף ומחבר הספר "מרי אזרחי" - שגם ערך את הספר והקדים לו מבוא נרחב המציג את הגותם של ליבוביץ ואגסי בסוגיית הרציונליות ואת המלוקות ביניהם.
חזרה לרשימת הספרים