ישעיהו ליבוביץ - Yeshayahu Leibowitz

פרטי הספר
חמישה ספרי אמונה
ישעיהו ליבוביץ
הוצאת כתר, 1995
הגדל תמונה
הספר עוסק בחמישה ספרי אמונה - חמישה ספרי יסוד יהודיים הדנים במעמדו של האדם מול אלוהים: שלושה מהתנ"ך - חומש בראשית, ספר איוב ומגילת קוהלת, ושניים מאוחרים יותר - מורה נבוכים לרמב"ם ומסילת ישרים לרמח"ל.
מהי אמונה? אמונה יכולה להיתפס משני כוונים מנוגדים: מלמעלה למטה - כשאמונה נתפסת מצד מה שהיא תורמת להתייחסותו של אלוהים לאדם, כלומר מצד מה שהאדם מצפה שאלוהים ייתן לו, זו אמונה "שלא לשמה". מלמטה למעלה - כשאמונה מתקיימת מתוך יחסו של האדם לאלוהיו, בלא כל תנאי, זו אמונה "לשמה".
ההבדל בין שתי התפיסות האלה מודגם היטב בחמשת הספרים. למשל: בניסיון שאברהם עומד בו בסיפור עקדת יצחק. בניסיונו של איוב ובשינוי שחל בהכרתו. במסקנה שמסיק קוהלת בעודו מעיין בחכמת העולם. בפרשנויותיהם של רמב"ם ורמח"ל בשאלות של משמעות האמונה ומהות הניסיון וההשגחה.
חמשת ספרי האמונה שליבוביץ דן בהם שונים זה מזה מבחינות רבות, אך פן אחד משותף לכולם: הם מציגים את האמונה העמוקה והנעלה ביותר - האמונה לשמה.

"חמישה ספרי אמונה" רואה אור לאחר פטירתו של ישעיהו ליבוביץ (1994 - 1903), והוא מתבסס על כתבים וקלטות שהשאיר אחריו.
חזרה לרשימת הספרים