ישעיהו ליבוביץ - Yeshayahu Leibowitz

פרטי הספר
שיחות על חגי ישראל ומועדיו
ישעיהו ליבוביץ
הוצאת עצמית, 2001
הגדל תמונה
קטעי מדרש מתוך שיר השירים ואיכה הגיונות על קהלת ושיחות על ספר איוב. השיחות על חגי ישראל ומועדיו שודרו ב'קול ישראל' בשנים תשמ"ו עד תחילת תשנ"ג (1976 - 1982) במסגרת מישדר שבועי שהעביר פרופ' ישעיהו לייבוביץ תחת הכותרת 'עיונים על פרשת השבוע'. במשך שבע שנים אלה שודרו 361 שיחות וכללו התיחסות גם לחגים וימי מועד כגון 'ימי בין המצרים', תשעה באב, 'שבת נחמו', 'שבת תשובה', שבת חג-הסוכות ומגילת "קוהלת" הנקראת בה, ועוד. שיחות אלה נערכו לראות אור בשני חיבורים נפרדים: א. שיחות על חגי ישראל ומועדיו, הגיונות על מגילת "קוהלת" וספר "איוב". ב. "שבע שנות שיחות על פרשת השבוע" (אמור לראות אור לקראת חג-הפורים תש"ס).
חזרה לרשימת הספרים