ישעיהו ליבוביץ - Yeshayahu Leibowitz

פרטי הספר
תורה ומצוות בזמן הזה
ישעיהו ליבוביץ
הוצאת שוקן, 1954
הגדל תמונה
הרצאות ומאמרים אלה, הוקראו מעל במות שונות או הופיעו בכתבי-עת או קבצים שונים במשך תקופה של יותר מ-10 שנים- מתש"ג עד תשי"ד. הם מובאים כאן לא עפ"י סדרם הכרונולוגי אלא עפ"י סדר עניני, אולם עם ציון התאריכים. הדברים ניתנים כפי שנאמרו או נכתבו בשעתם, בתיקונים סיגנוניים קלים בלבד. אחרי עיון בחומר במקובץ לא מצא המחבר טעם או צורך לשנות בתוכן הדברים מאומה.
בין ארבעת המאמרים וההרצאות הראשונים (לפי סדר הזמנים) ובין תשעת האחרים חלו מלחמת עצמאותנו, שחרורנו הלאומי ותקומתנו המדינית. המאורע הגדול ביותר בתולדות עם-ישראל והיהדות לא חולל שום שינוי בעמדתה ובהתנהגותה של היהדות הדתית ולא המריץ אותה לשום פעולה, ואף לא לחשבון הנפש, - לא לחיוב ולא לשלילה; ואין לנו סימן מובהק למשבר העמוק של היהדות יותר מאשר דבר זה, שממנו באה אף ההצדקה לפירסומם המחודש של דברים אלה.
המחבר רואה את הדיאגנוזה שלו כמאומתת ע"י המציאות, והוא חושש אף למימושה של הפרוגנוזה.

י.ל.
ניסן תשי"ד
חזרה לרשימת הספרים